close
تبلیغات در اینترنت
دانلود آهنگ جدید
FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

Code Center

FindLyrics |ترجمه آهنگ های خارجی,دانلود آهنگ های خارجی

متن و ترجمه آهنگ خارجی Wait از Maroon 5

Dirty looks from your mother

نگاه های تنفرآمیز مادرت

 

(مادره معشوقه ش اطز دیدنش خیلی خوشحال نشده)

 

Never seen you in a dress that color, no

هیچ وقت تو پیرهنی به این رنگی ندیده بودمت


It's a special occasion

این یه موقعیت خاصه

 

(بهترین موقعیته که باهات آشتی کنم)

 

Not invited, but I'm glad I made it, oh

دعوت نشده بودم ولی خوشحالم که خودم رو رسوندم

 

Let me apologize

بذار ازت عذرخواهی کنم

 

I'll make up, make up, make up, make up for all those times

من همه اون اتفاقات قبل رو جبران میکنم (درست میکنم)

 

Your love, I don't wanna lose

نمی خوام عشقت رو از دست بدم

 

I'm begging, begging, begging, begging, I'm begging you

التماس میکنم، التماس میکنم

 

شروع کورس

Wait, can you turn around, can you turn around?

صبر کن میشه (میتونی) برگردی پیشم، میشه برگردی پیشم؟

 

Just wait, can we work this out, can we work this out?

صبر کن، میشه با هم حلش کنیم، میشه با هم حلش کنیم؟

 

Just wait, can you come here please?

صبر کن، خواهش میکنم میشه یه زنگ بهم بزنی؟

 

Cause I wanna be with you

چون میخوام با تو باشم

 

Wait, can you turn around, can you turn around?

صبر کن میشه (میتونی) برگردی پیشم، میشه برگردی پیشم؟

 

Just wait, can we work this out, can we work this out?

صبر کن، میشه با هم حلش کنیم، میشه با هم حلش کنیم؟

 

Just wait, can you come here please?

صبر کن، خواهش میکنم میشه یه زنگ بهم بزنی؟

 

Cause I wanna be with you

چون میخوام با تو باشم

پایان کورس

 

Can we talk for a moment?

میشه یه لحظه با هم حرف بزنیم؟

 

Got these feelings that I'm tired of holding on

یه احساسی دارم که از اینکه (توی قلبم) نگهش دارم خسته شدم.

 

Wasn't tryna get wasted

سعی کرده بودم که مست مست نشم

 

I needed more than three or four to say this

سه یا چهار تا پیک دیگه لازم داشتم تا اینو بگم

 

(منظورش اینه که این معذرت خواهی رو از روی مستی انجام نداده)

 

Let me apologize

بذار ازت عذرخواهی کنم

 

I'll make up, make up, make up, make up for all those times

من همه اون اتفاقات قبل رو جبران میکنم (درست میکنم)

 

Your love, I don't wanna lose

نمی خوام عشقت رو از دست بدم

 

I'm begging, begging, begging, begging, I'm begging you

التماس میکنم، التماس میکنم

 

تکرار کورس

 

You say I'm just another bad guy

میگی من یه آدم بدی مثل بقیه هستم

 

You say I've done a lot of things I can't undo

میگی که کارهایی کردم که نمی تونم جبرانشون کنم

 

Before you tell me for the last time

قبل از اینکه واسه آخرین بار بهم بگی

 

I'm begging, begging, begging, begging you

التماس میکنم، التماس میکنم

 

تکرار کورس

متن و ترجمه آهنگ خارجی Don't Blame Me از Taylor Swift

Don't blame me, love made me crazy

منو سرزنش نکن، عشق منو دیوونه میکنه

 

If it doesn't, you ain't doing it right

اگه تو رو (دیوونه) نمی کنه، به خاطر اینه که درس انجامش ندادی

 

(میگه منو سرزنش نکن که به خاطر عشق تو دیوونه شدم

چون اگه تو هم واقعا عاشق باشی مثل من دیوونه میشی)

 

Lord, save me, my drug is my baby

خدایا نجاتم بده، داروی من عشق منه


(منظورش از drug مواد مخدر هم میتونه باشه

داره میگه چیزی که منو اروم میکنه عشق منه)

 

I'll be using for the rest of my life

تا آخر عمرم ازش (دارو یا مخدر) استفاده خواهم کنم

پایان کورس

 

I've been breaking hearts a long time

خیلی وقت بود که قلب بقیه رو می شکوندم

 

And toying with them older guys

و اون پسرای از خودم بزرگتر رو بازی میدادم

 

Just playthings for me to use

برای مثل بازیچه بودند

 

(داره میگه یکی رو پیدا کرده که میخواد باهاش بمونه

و دیگه نمی خواد مثل بقیه این یکی رو هم بازی بده)

 

Something happened for the first time

برای اولین بار یه اتفاقی رخ داد

 

(این اتفاق پیدا کردن عشقش هست)

 

In the darkest little paradise

در تاریک ترین بهشت کوچک

 

(dark paradise به معنای رویا و خواب دیدن هست، میگن وقتی که به خواب

میریم وارد یه بهشت تاریک میشیم، darkest و little مفهومش اینه که این یک

رویای محالی بوده که به واقیعت پیوسته، به طور کلی داره میگه این اتفاقی که

برای نخستین رخ داده رو حتی توی محال ترین رویاهاش هم تصور نمی کرده)

 

Shaking, pacing, I just need you

(در رویا هام)، لرزان و قدم زنان (فهمیدم که) فقط به تو نیاز دارم

 

For you, I would cross the line

به خاطر تو از خط (قرمز) رد میشم

 

(cross the line به طور کلی عبور به معنای از محدودیت ها است)

 

I would waste my time, I would lose my mind

م وقتم رو تلف کنم، میخوام عقلم رو از دست بدم

 

They say, she's gone too far this time

همه میگن که اون خیلی زیاده روی میکنه

 

تکرار کورس

 

My name is whatever you decide

اسم من چیزی هست که تو انتخاب میکنی

 

And I'm just gonna call you mine

و منم میخوام بهت بگم که تو مال خودمی

 

I'm insane, but I'm your baby

من دیوونه ام اما عشق من تویی

 

Echoes of your name inside my mind

طنین نام تو توی سرم می پیچه

 

Halo, hiding my obsession

هالو، علاقه م رو مخفی میکنه

 

(halo به طور کلی به معنای حلقه نور هست که توی خیلی از فیلم ها یا نقاشی ها

دیدین که دور سر افراد مقدس کشیده میشه، halo به معنای پوشاننده هم هست به

طور مثال کسایی که موهای کم پشت از هالو استفاده میکنن تا کوتاهی موهاشون

رو مخفی کنه، obsession یعنی علاقه افراطی به طوری که به جنون و دیوونگی

کشیده میشه، پس مفهوم کلی ش اینه که سعی میکنم علاقه افراطی م را مخفی کنم

تا نگی من دیوونه ام (اشاره به مصرع اول ترانه) و من رو سرزنش نکنی)

 

I once was poison ivy, but now I'm your daisy

من اول یک پیچک سمی بودم، اما الان گل افتاب گردان تو هستم

 

(اشاره به اونجایی داره که میگفت پسرها رو بازی میداده و مثل یک سم مهلک

قلب اونها رو میشکسته، اما الان واقعا عاشق شده و مثل گل فتاب گردان که به

سمت خورشید میچرخه، او هم همیشه به سمت معشوقه ش میره)

 

And baby, for you, I would fall from grace

عزیم به خاطر تو خودم رو کوچک میکنم (از عرش به فرش میام)

 

Just to touch your face

فقط به خاطر اینکه صورتت رو نوازش کنم

 

If you walk away, I'd beg you on my knees to stay

و اگه ترکم کنی، جلوت زانو میزنم و التماس میکنم که بمونی

 

تکرار کورس

 

I get so high

من خیلی بالا رفتم

 

(یعنی خیلی خوشحالم، high به معنای نعشه و مست بودن

هم هست همونطور که اول ترانه هم گفت عشق مثل drug

یا ماده مخدری هست که اون رو به اوج میبره)

 

Every time you're, every time you're loving me

هر باری که، هر باری که به من عشق میورزی

 

Trip of my life

سفر زندگی من

 

(مترادف get high هست، trip life وقتی استفاده

میشه که کسی بسیار خوشحال یا بسیار مست هست)

 

Every time you're, every time you're touching me

هر باری که، هر باری که به من عشق میورزی

 

You're touching me

تو داری نوازشم می کنی

 

Every time you're, every time you're loving me

هر باری که، هر باری که به من عشق میورزی

 

Lord, save me, my drug is my baby

خدایا نجاتم بده، داروی من عشق منه

 

I'll be using for the rest of my life

تا آخر عمرم ازش (دارو یا مخدر) استفاده خواهم کنم

 

Using for the rest of my life

تا آخر عمرم ازش استفاده خواهم کنم

 

تکرار کورس

متن و ترجمه آهنگ خارجی Wolves از Selena Gomez & Marshmello

In your eyes, there's a heavy blue

درون چشمهات، رنگ آبی عمیقی وجود داره

 

(همونطور که بارها گفتیم blue نماد ناراحتی و غم هست)

 

One to love, and one to lose

یکی برای دوس داشتن و یکی برای از دست دادن

 

Sweet divide, a heavy truth

جدایی شیرین، یک حقیقت تلخ

(دو مصرع قبلی منظورش تناقضی ست که در چشماهاش میبینه)

 

Water or wine, don't make me choose

آب یا ش*اب، مجبورم نکن یکی رو انتخاب کنم

 

I wanna feel the way that we did that summer night, night

میخوام همون حسی رو داشته باشم که اون شب تابستون داشتیم

 

Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky

مست عواطف و احساسات، تنها زیر آسمون و کنار ستاره ها

 

شروع کورس

I've been running through the jungle

درون جنگل می دودیم

 

I've been running with the wolves

با گرگها میدویدم

 

To get to you, to get to you

برای اینکه به تو برسم، به تو برسم

 

I've been down the darkest alleys

به تاریک ترین کوچه رفتم

 

Saw the dark side of the moon

تاریک ترین بخش ماه رو دیدم

 

(اشاره داره که برای به دست آوردن تو سخت ترین کارها رو انجام دادم

و به دنبال تو همه جار رو گشتم، تاریک ترین بخش ماه یعنی تاریکی مطلق)

 

To get to you, to get to you

برای اینکه به تو برسم، به تو برسم

 

I've looked for love in every stranger

از هر غریبه ای سراغ عشقم رو گرفتم

 

Took too much to ease the anger

خیلی طول کشید تا دردهام تسکین پیدا کنن

 

All for you, yeah, all for you

فقط به خاطر تو، اره همش به خاطر تو بود

 

I've been running through the jungle

درون جنگل می دودیم

 

I've been crying with the wolves

با گرگ ها گریه میکردم

 

To get to you, to get to you, to get to you

برای اینکه به تو برسم، به تو برسم، به تو برسم

پایان کورس

 

Your fingertips trace my skin

ردپای تو پوستم (من رو) میکشونه...

 

To places I have never been

...به جاهایی که هیچوقت نبودم

 

Blindly, I am following

(و منم) کورکانه دنبالش میکردم

 

Break down these walls and come on in

این دیوار ها رو بشکن و وارد شو

 

I wanna feel the way that we did that summer night, night

میخوام همون حسی رو داشته باشم که اون شب تابستون داشتیم

 

Drunk on a feeling, alone with the stars in the sky

مست عواطف و احساسات، تنها زیر آسمون و کنار ستاره ها

 

تکرار کورس دوبار

متن و ترجمه آهنگ hello از adele

[Verse 1]
Hello, it’s me
سلام این منم
I was wondering if after all these years
من در تعجبم که بعد از این همه سال
You’d like to meet, to go over
دوست داری منو ملاقات کنی همه چیز رو
Everything
به یاد بیاری
They say that time’s supposed to heal ya
اونا میگن که زمان باید تو رو خوب کنه
But I ain’t done much healing
ولی من اونقدرا هم خوب نشدم
?Hello, can you hear me
سلام صدا منو میشنوی؟
I’m in California dreaming about who we used to be
من در رویاهای کالیفورنیایی خودم هستم کسی که باید میبودم
When we were younger and free
وقتی ما جوون تر و آزاد بودیم
I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feet
فراموش کردم قبلا دنیا زیر پای ما چه حسی داشت
[Pre-Chorus 1]
There’s such a difference between us
خیلی تفاوت بین ما هست
And a million miles
بیش از یک میلیون مایل (منظورش اینه تفاوتشون با هم بیشتر از یک میلیون مایل هست)
[Chorus]
Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام (اینجا منظور ادل اینه که با تلفون خونه بهش زنگ زده)
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
Hello from the outside
سلامی از بیرون (اینجا منظور ادل اینه که با تلفون بیرون بهش زنگ زده)
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی
[Verse 2]
?Hello, how are you
سلام حالت چطوره؟
It’s so typical of me to talk about myself
این یک چیز معمولی هست که درباره خودم صحبت کنم
I’m sorry, I hope that you’re well
من متاسفم امیدوارم که حالت خوب باشه
Did you ever make it out of that town
آیا تو تا حالا از اون شهر رفتی
?Where nothing ever happened
جایی که هیچ اتفاقی نیوفتاد
[Pre-Chorus 2]
It’s no secret
این یک راز نیست
That the both of us are running out of time
چون زمان هر دومون داره تموم میشه
[Chorus]
Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی
Hello from the outside
سلامی از بیرون
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی
[Bridge]
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Ooooohh, anymore
اوه نه دیگه
Anymore
نه دیگه
[Chorus]
Hello from the other side
از طرفی دیگر سلام
I must’ve called a thousand times to tell you
من باید هزاران بار بهت زنگ میزدم که بگم
I’m sorry, for everything that I’ve done
من متاسفم برای تمام کارایی که انجام دادم
But when I call you never seem to be home
ولی وقتی من بهت زنگ میزنم به نظر میرسه که هیچ موقع خونه نیستی

Hello from the outside
سلامی از بیرون
At least I can say that I’ve tried to tell you
حداقل من میتونم بگم که تلاش کردم که بهت بگم
I’m sorry, for breaking your heart
من متاسفم برای شکستن قلب تو
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore
ولی اشکال نداره این واضح هست که تو دیگه اهمیت نمیدی

Taylor Swift - Safe and Sound

[Taylor Swift]
I remember tears streaming down your face
من اشکایی رو که از صورتت جاری شدن رو یادمه
When I said, I'll never let you go
وقتی بهت گفت که هرگز تو رو رها نمیکنم
When all those shadows almost killed your light
وقتی تقریبا همه ی سایه ها نور تو رو نابود کردن ( کشتن )
I remember you said, Don't leave me here alone
من یادمه که تو گفتی " منو اینجا تنها نذار "
But all that's dead and gone and passed tonight
ولی همه ی اینا مردن و رفتن و امشب از یادها گذشتن

Just close your eyes
تنها چشماتو ببند
The sun is going down
خورشید داره پایین میره
You'll be alright
چیزیت نمیشه
No one can hurt you now
هیچکس نمیتونه بهت آسیب بزنه
Come morning light
نور صبح داره میاد
You and I'll be safe and sound
من و تو جون سالم بدر میبریم

Don't you dare look out your window darling
جرئت نکن ، به بیرون نگاه نکن عزیزم
Everything's on fire
همه چیز داره آتیش میگیره
The war outside our door keeps raging on
یه جنگ بیرونه و درها ما رو اینجا نگه داشتن تا کهنه بشیم
Hold onto this lullaby
همین لالایی رو ادامه بده
Even when the music's gone
حتی وقتی موسیقی از بین رفته

Just close your eyes
تنها چشماتو ببند
The sun is going down
خورشید داره پایین میره
You'll be alright
چیزیت نمیشه
No one can hurt you now
هیچکس نمیتونه بهت آسیب بزنه
Come morning light
نور صبح داره میاد
You and I'll be safe and sound
من و تو جون سالم بدر میبریم

Just close your eyes
تنها چشماتو ببند
You'll be alright
چیزیت نمیشه
Come morning light
نور صبح داره میاد
You and I'll be safe and sound...
من و تو جون سالم بدر میبریم ...

متن و ترجمه آهنگ stars dance از سلنا گومز

Wake up to your dreams
در روياهات بيدار شو


And watch them come true
و تماشا كن كه به حقيقت تبديل ميشن


I’ll make you whisper my name, and never leave the room
مجبورت ميكنم اسمم رو زمزمه كني
و هيچوقت اتاق رو ترك نكني


Night and day, i’ll be your muse
روز و شب , من الهه ي شعر و موسيقي تو خواهم شد


No other girl can make you feel the way I do
هيچ دختر ديگه اي نميتونه حسي كه من بهت ميدم رو بده


I can make the stars dance
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


Light the moon, I can make the stars dance
ماه رو روشن كن , من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


If you want me to
اگه تو ازم بخواي


The sky is everywhere, so meet me under then
آسمون همه جا هست پس منو زيرش ملاقات كن


I can make the stars dance dance dance with you
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن, رقصيدن با تو كنم


Don’t be afraid, close your eyes
نترس , چشماتو ببند


Let me take you to places that you’ve never been tonight
اجازه بده تو رو به جاهايي ببرم كه اصلا امشب نبودي


I thought by now you’d realize I can do anything I put my minds to
فكر ميكردم تا الان فهميده باشي من ميتونم هر كاري كه روش تمركز كنم رو انجام بدم


I can make the stars dance
Light the moon, I can make the stars dance
ماه رو روشن كن , من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


If you want me to
اگه تو ازم بخواي


The sky is everywhere, so meet me under then
آسمون همه جا هست پس منو زيرش ملاقات كن


I can make the stars dance dance dance with you
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن, رقصيدن با تو كنم


Everything I touch turns to love
هر چيزي كه من لمس ميكنم به عشق تبديل ميشه


Everything I do will open up heaven

هركاري كه من ميكنم در بهشت رو باز ميكنه


It’s dead steady
مرده ي ثابته!


there’s falling and flying in love
سقوط و پرواز در عشق وجود داره


Nothing’s forever because we are just stars, dance
هيچ چيز هميشگي نيست چون ما فقط رقص ستارگانيم


I can make the stars dance
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


Light the moon, I can make the stars dance
ماه رو روشن كن , من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


If you want me to
اگه تو ازم بخواي


The sky is everywhere, so meet me under then
آسمون همه جا هست پس منو زيرش ملاقات كن


I can make the stars dance dance dance with you
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن, رقصيدن با تو كنم


I can make the stars dance
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


I can make the stars dance
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


I can make, I can make, I can make the stars dance
من ميتونم , من ميتونم , من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن كنم


The sky is everywhere, so meet me under then
آسمون همه جا هست پس منو زيرش ملاقات كن


I can make the stars dance dance dance with you
من ميتونم ستاره ها رو مجبور به رقصيدن رقصيدن, رقصيدن با تو كنم

Adele - I Miss You

I want every single piece of you

من تک تک قسمت های تو رو میخوام

(یعنی همه وجود تو رو میخوام)

 

I want your heaven and your oceans too

آسمون و اقیانوست رو هم  میخوام


(یعنی هرچیزی که مربوط به تو میشه رو میخوام)

 

Treat me soft but touch me cruel

به نرمی باهام رفتار میکنی ولی بی رحمانه لمسم میکنی

 

(touch me cruel معنی خاک بر سری داره)

 

I wanna teach you things you never knew, baby

می خوام چیزایی یادت بدم که هیچوقت نمیدونستی، عزیزم

 

Bring the floor up to my knees

زمین رو تا زانو هام بالا بکش

(خیلی مفهومش رو متوجه نشدم ولی اگه کسی به روی زانوهاش بیافته

یا زانوهاش به زمین بخوره یعنی اینکه شکست خورده شاید اینجا منظورش

اینه که زمین رو به زانو های من برسون یعنی کاری کن که شکست نخورم)

 

Let me fall into your gravity

اجازه بده تو جاذبه ات سقوط کنم

 

And kiss me back to life to see

و من رو ببوس تا به زندگی برگردم و ببینم

 

(دو جمله قبلی یه معنی میدن وقتی کسی میگه you're my gravity

یعنی اینکه تو دلیل زنده بودن منی fall into gravity هم همین معنی

رو میده و همچنین زنده کردن کسی با بوسیدن هم اشاره یه داستان های

افسانه ای داره که توی اونها عاشق ها با بوسیدن معشوقه خود اونها رو

به زندگی بر میگردندن که توی خیلی از این داستان ها دیدیم)

 

Your body standing over me

که تو کنارم ایستادی

 

Baby don't let the lights go down, Baby don't let the lights go down

عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن، عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن

(خاموش شدن نور سمبل خیلی چیزها میتونه باشه از جمله وجود

غم و ناراحتی یا پایان یه رابطه که هر جفتش اینجا معنی میده)

 

Baby don't let the lights go down

عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن

 

Lights go down, lights go down

نور ها خاموش شن، نور ها خاموش شن

 

Lights go down, lights go down

نور ها خاموش شن، نور ها خاموش شن

 

Down, down, down

خاموش، خاموش، خاموش

 

شروع کورس

I miss you when the lights go out

دلم برات تنگ میشه وقتی که نور ها خاموش میشن

 

It illuminates all of my doubts

اون تمام شک هام رو بر طرف (روشن) میکرد

 

Pull me in, hold me tight

من رو در آغوشت بگیر، محکم بغلم کن

 

Don't let go, baby give me light

نذار بره، عزیزم به من نور بده

 

I miss you when the lights go out

دلم برات تنگ میشه وقتی که نور ها خاموش میشن

 

It illuminates all of my doubts

اون تمام شک هام رو بر طرف (روشن) میکرد

 

Pull me in, hold me tight

من رو در اغوشت بگیر، محکم بغلم کن

 

Don't let go, baby give me light

نذار بره، عزیزم به من نور بده

پایان کورس

 

I love the way your body moves

از طرز حرکات بدنت خوشم میاد

(منظورش رقصیدن هست)

 

Towards me from across the room

وقتی که از اون طرف اتاق به سمت من میای

 

Brushing past my every groove

تمام شیار های من رو به آرومی نوازش میدی

 

(Brush past یعنی اروم از کنار چیزی رد شدن یا لمس

کردن منظورش از Groove همون پوست بدن هست البته

کلا یه جور دیگه هم ترجمه میشه groove به معنی رقصیدن

متوازن با ریتم آهنگ هم میده پس معنی دومش میشه اینکه

تو با هر ریتم اهنگ من با من میرقصی یه معنی سوم هم

داره که خاک بر سری هست در کل خیلی متوجه نشدم که

کدوم ترجمه ش میتونه درست باشه)

 

No one has me like you do

هیچ کسی مثل تو من رو به دست نیاورده

 

Baby you bring your heart, I'll bring my soul

عزیزم تو قلبت رو میاری، و من روحم رو میارم

 

(منظورش اینه که با قلب و روح به هم پیوند میخورن)

 

But be delicate with my ego

اما با من (عزت نفس من) به خوبی رفتار کن

 

I wanna step into your great unknown

من میخوام به (دنیای) نا شناخته بزرگ تو قدم بذارم

 

With you and me setting the tone

من و تو داریم لحن رو تنظیم میکنیم

(Set the tone یعنی اینکه دارن یه حسی خاصی پیدا میکنن

در کل Set the tone یعنی اینکه یه حالت خاصی پیدا کردن

و تا یه مدتی تو همون حالت موندن مثل عصبانی شدن و تا

شب تو همون حالت موندن)

 

Baby don't let the lights go down, Baby don't let the lights go down

عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن، عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن

(خاموش شدن نور سمبل خیلی چیزها میتونه باشه از جمله وجود

غم و ناراحتی یا پایان یه رابطه که هر جفتش اینجا معنی میده)

 

Baby don't let the lights go down

عزیزم اجازه نده نور ها خاموش شن

 

Lights go down, lights go down

نور ها خاموش شن، نور ها خاموش شن

 

Lights go down, lights go down

نور ها خاموش شن، نور ها خاموش شن

 

Down, down, down

خاموش، خاموش، خاموش

 

تکرار کورس

 

We play so dirty in the dark

ما توی تاریکی خیلی کثیف بازی میکنیم

 

(دو تا معنی داره معنی اولش که خاک بر سری

هست معنی دومش میشه بد رفتاری کردن)

 

Cause we are living worlds apart

چون ما تو دو دنیای جداگانه داریم زندگی میکنیم

 

It only makes it harder baby

عزیزم این فقط سخت ترش میکنه

 

It only makes it harder baby

عزیزم این فقط سخت ترش میکنه

 

Harder baby, harder baby

عزیزم سخت ترش میکنه، سخت ترش میکنه

 

تکرار کورس

 

I miss you, I miss you

دلم برات تنگ شده، دلم برات تنگ شده

 

I miss you, I miss you

دلم برات تنگ شده، دلم برات تنگ شده

 

I miss you, I miss you

دلم برات تنگ شده، دلم برات تنگ شده